Många frågor om tillstånd

Vi får många frågor om vi hade något tillstånd, eller om vi ens brydde oss och kolla upp innan. Givetvis kollade vi upp innan, med Transportstyrelsen/luftfartsavdelningen har vi en gedigen mailkonversation där vi kommer fram till att om ekipaget väger mindre än 4kg behövs inget tillstånd, såvida inte SMHI har några ytterligare regler. Något SMHI inte har.

För ett par år sedan krockade ett trafikplan med en luftballong, inte ens då var det tal om att reglera väderballonger. Hörsägen

Läs i slutet i Bilaga D så kommer du fram till att du inte behöver något tillstånd om det är en väderballong och nyttolasten är under 4 kg och den opereras i enlighet med SMHIs bestämmelser för ballonger.

Läs hela regelverket här (PDF hos luftfartsstyrelsen)

Comments are closed.