Nådde troligen 30000m

Vi nådde troligen upp till 30 000 meter. Det är lite svårt att säga eftersom vi inte fick några värden från GPSen över ca 24 000 meters höjd men sett på kurvan nedan så skulle man kunna dra den slutsatsen… I övrigt verkar fallskärmen ha fungerat bra, t ex så föll den från 1597 ner till 348 meters på 286 sec. Det ger 4,36 m/sec eller 15.72 km/h.

Comments are closed.